نصب حفاظ شاخ گوزنی

نصب حفاظ شاخ گوزنی

 

نصب حفاظ شاخ گوزن امری تخصصی می باشد که توسط افراد ماهر و دارای تجربه انجام میگیرد.

بستری که حفاظ بر روی آن نصب می شود بر چگونگی نصب حفاظ شاخ گوزنی تاثیر دارد.

نصب حفاظ شاخ گوزنی

نصب حفاظ به روش های مختلفی انجام می شود در این مقاله به روش نصب حفاظ شاخ گوزنی بر روی بستر های متفاوت می پردازیم.

بستر فلزی:

بستر و درپو ش ها فلزی به دلیل ضخامت های متفاوت روش های نصب متفاوتی دارند. در ضخامت های کم تر از ۲ میلی متر احتمال آسیب به درپوش روبه رو شدن با مشکلاتی وجود دارد اما در ضخامتهای بالاتر احتمال آسیبی وجود نداشته و نصب حفاظ مستقیما بر روی بستر انجام میشود.

بستر سنگی:

نصب حفاظ به این روش جز کم هزینه ترین روش ها می باشد که با ایجاد حفره هایی با عمق ۵ الی ۱۰ سانتیمتر در فاصله های معین و کوبیدن میخ های خاص در حفره ها ایجاد میشود و نقاط

اتصال برای نصب حفاظ شاخ گوزنی ایجاد خواهد شد و برای محکم شدن اتصال از دو میلگرد استفاده میشود.

در این روش بهتر است برای جلوگیری از ضعف مناسبترین راه استفاده از بلیت در هنگام نصب در پوش است.

روی بستر خاص:

نصب بر روی این بستر بسیار نادر بوده و درپوشی که بر روی دیوار قرار دارد از مواد خاصی همچون کامپوزیت تشکیل شده است. به همین دلیل این نصب توسط به دانش و خلاقیت کارشناس نصب وابسته می باشد.

بستر بتنی :

یکی از مناسبترین بستر برای نصب حفاظ که از استحکام بالایی برخوردار می باشد بستر بتنی است که در اکثر مواقع دارای پلیت و یا ارماتور ( بیرون زده) از دیوار می باشد که نصب حفاظ را آسان می کند.

    حفاظ شاخ گوزنی حفاظ شاخ گوزنی
\